საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

განცხადება საკონსულო მომსახურების მიღების მიზნით ელექტრონული რეგისტრაციის შესახებ

საკონსულო მომსახურების გამარტივებისა და მოქალაქეთა ინტერესების სრული გათვალიწინების მიზნით, ქ. ოდესაში საქართველოს საკონსულო გადადის განცხადებების მიღების ელექტონულ სისტემაზე. პირველი ივლისიდან საკონსულოში ვიზიტით, ან სხვა ნებისმიერი ფორმით საკონსულო მომსახურების მიღება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ წინასწარი რეგისტრაციით. ელექტრონული რეგისტრაციის განთავსება უნდა მოხდეს შემდეგ ვებ გვერდზე https://geoconsul.gov.ge/ka/register/visit