საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საკონტაქტო ინფორმაცია

65012 უკრაინა, ქ. ოდესა, მარინსკას ქუჩა N4

65012 Ukraine, Odessa, Marinska str. N4 

T: (+38 048) 726-47-27 Fax: (+38 048) 726-10-45

E-mail: odessa.con@mfa.gov.ge